Jag som arbetar på Mindflex heter Cecilia Eliasson och är medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna. Såsom legitimerad psykolog och psykoterapeut arbetar jag under hälso- och sjukvårdslagen. Alla legitimerade vårdgivare står dessutom under Socialstyrelsens tillsyn. Jag är även medlem i Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos samt medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum.

Jag är utbildad i Lund och arbetar enligt den psykodynamiska teorin och använder mig även av KBT. Valet av metod i det behandlande arbetet bestäms efter bedömning av klientens behov, exempelvis psykodynamisk korttidsterapi. Vid behov kan jag även använda mig av klinisk hypnos.

Jag har stor erfarenhet av problemlösande psykologiska samtal. Jag vänder mig främst till enskilda vuxna och ungdomar, företag och organisationer.

www.psykologforbundet.se
www.psykologiguiden.se
www.hypnosforeningen.se
www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se