Kontakt

Mindflex är en privat psykologmottagning. Du kan söka hit utan remiss. Du kan kontakta Mindflex på telefon 0705-18 18 85.

Det är oftast en telefonsvarare som tar emot ditt samtal.
Tala in ditt namn, telefonnummer och ditt ärende i korthet,
så blir du uppringd så snart det finns möjlighet.

Du kan också skriva mail till e-postadress: cecilia@mindflex.se
Uppge alltid telefonnummer där du kan nås.

Kontakt tas efter ditt meddelande. Psykolog kontaktar i första hand via telefon, i andra hand via mail. Då planerar vi en tid för ett första besök. Under detta första möte påbörjas den bedömning som senare ligger till grund för hur det fortsatta arbetet och samarbetet ska utformas. Här tas också ställning till om det finns behov av samarbete med eller hänvisning till andra professioner.

Mindflex är även ackrediterad utav Region Skåne och samarbetar med vårdcentraler när det gäller behandling av lättare/medelsvår depression, olika slag av ångest och stress. Prata med din vårdcentralsläkare som skriver remiss! 

Kort om Region Skånes Rehabiliteringsgaranti och behandlingen på Mindflex:

Vid första besöket görs en kartläggning, kom därför 15-20 minuter tidigare och fyll i frågeformulär i väntrummet.
Vid detta första besök påbörjas en bedömning av patienten utifrån ramarna i Rehabiliteringsgarantin.
Behandlingen innehåller antingen KBT-KORT, kognitiv beteende terapi, IPT-KORT, interpersonell terapi, samt PDT-LÅNG, psykodynamisk terapi, under ett begränsat antal besök. 
Patienten förväntas under denna tid arbeta aktivt med övningar och hemuppgifter. Vanlig patienttaxa debiteras. Frikort kan användas. Besök som inte avbokats enligt överenskommen tid, senast 24 timmar innan besöket, debiteras. Välkommen!

Vägbeskrivning
Klicka på kartan för förstoring.

Välkommen!

 

 

Mindflex, Storgatan 7, 262 32 Ängelholm
tel: 0705 18 18 85