Handledning

Handledning erbjuds individuellt eller i mindre grupp till personer med olika yrkesverksamhet.

Fokus i en handledning kan ligga såväl på reaktioner och upplevelser i det egna arbetet som på metod och arbetssätt. Överenskommelse och kontrakt görs upp utifrån önskemål och behov.