Kontakt

Adress

Storgatan 7, 262 37 Ängelholm

E-post

Du kan också skriva mail till e-postadress: cecilia@mindflex.se
Uppge alltid telefonnummer där du kan nås.

Telefon

Mindflex är en privat psykologmottagning. Du kan söka hit utan remiss. Du kan kontakta Mindflex på telefon 0705-18 18 85.

Det är oftast en telefonsvarare som tar emot ditt samtal.
Tala in ditt namn, telefonnummer och ditt ärende i korthet,
så blir du uppringd så snart det finns möjlighet.

Kontakt tas efter ditt meddelande. Då planerar vi en tid för ett första besök. Under detta första möte påbörjas den bedömning som senare ligger till grund för hur det fortsatta arbetet och samarbetet ska utformas. Här tas också ställning till om det finns behov av samarbete med eller hänvisning till andra professioner.

Mindflex är även ackrediterad utav Region Skåne och samarbetar med vårdcentraler när det gäller behandling av lättare/medelsvår depression, olika slag av ångest och stress. Prata med din vårdcentralsläkare som skriver remiss!

Så går det till

Kort om Region Skånes Rehabiliteringsgaranti och behandlingen på Mindflex:

Vid första besöket görs en kartläggning, kom därför 15-20 minuter tidigare och fyll i frågeformulär i väntrummet.
Vid detta första besök påbörjas en bedömning av patienten utifrån ramarna i Rehabiliteringsgarantin, Vårdval Psykoterapi. Behandlingen genomförs med psykodynamisk terapi – PDT, under ett begränsat antal besök.

Patienten förväntas under denna tid arbeta aktivt med övningar och hemuppgifter. Vanlig patienttaxa debiteras. Frikort kan användas. Besök som inte avbokats enligt överenskommen tid, senast 24 timmar innan besöket, debiteras med dubbel patienttaxa samt aviseringsavgift, enligt Region Skånes policy.

Vägbeskrivning med bil

• Kör av motorvägen E6 vid avfart 34, Ängelholm Ö, och sväng av mot Centrum.
• Kör rakt igenom två rondeller mot centrum.
• Efter de båda rondellerna fortsätt kör rakt fram mot centrum vid trafikljus vid Brandstationen.
• Fortsätt rakt ner förbi Stadshuset på vänster sida. Kör över bron och sväng vänster in på Östergatan.
• Kör 260 meter och sväng höger in på Storgatan längs med ån.
• Parkera på valfri plats här eller fortsätt rakt fram förbi det rosa huset, Storgatan 7, till den stora parkeringen Vakteln, som ligger på Södra Kyrkogatans högra sida.
• Promenera till Storgatan 7 där entrén ligger i det vita huset. Portkod vid bokat besök.
• Ta en halvtrappa upp alternativt hiss och gå in i Mindflex dörr till vänster. Portkod vid bokat besök.
• Häng av ytterkläder i hallen och slå dig ner i fåtöljerna. Här blir du hämtad!

Välkommen!

Skicka ett mail: cecilia@mindflex.se