Personlig utveckling

För att utvecklas som människa och på bästa sätt hantera olika krav som ställs, kan man ibland behöva bolla tankar och idéer med en neutral person som står utanför. Detta kan gälla både i arbetslivet och i privatlivet. Det kan gälla en avgränsad situation, en specifik prestation eller en önskan om en mer allmän personlighetsutveckling, där du är nyfiken på dig som person och hur du fungerar.

Coachande samtal

I den coachande processen utgår man från nuet och arbetar framåt mot definierande mål. Fokus ligger på individens möjligheter och förmågor snarare än begränsningar och problem. Coachande samtal kan pågå mer eller mindre regelbundet under längre eller kortare tid.

Vägledande samtal under kort period

Vägledande samtal under kort tid, är en problemorienterad metod. Ofta när vi upplever ett problem som rör oss själva så blir våra känslor inblandade, vilket påverkar våra tankars logik och resonemang. Detta kan försvåra möjligheterna att hitta en bra problemlösning. I en sådan situation är det klokt att använda sig av professionell hjälp utifrån. Vägledande samtal bygger på ett begränsat antal träffar utifrån en på förhand uppgjord plan.

Prestationer i livet

Skräddarsydd mental träning vid vissa tillfällen i livet när du kanske behöver prestera i en ovan och besvärlig situation. När du exempelvis behöver hjälp med att hantera oron inför din prestation, t ex ett bröllopstal.

När du i olika situationer känner dig pressad samt orolig och behöver hjälp att slappna av. I dessa situationer arbetar du och psykologen tillsammans för att bearbeta och minimera obehagskänslor och istället öka känslan av kontroll. Samtalen kan pågå mer eller mindre regelbundet under längre eller kortare period. Här kan även ingå övningar som du får i uppgift att göra hemma.