Psykologi

I samtal med psykologen får du hjälp att undersöka och förstå hur dina problem och symtom kan bli begripliga och hänga samman med dina upplevelser och erfarenheter, nu eller tidigare i livet.

Genom en ökad medvetenhet och förståelse för dig själv, dina behov och motiv, så ökar dina förutsättningar att hantera och påverka din livssituation. Detta kan också stärka dig som person och stärka din förmåga att göra mer meningsfulla, genomtänkta och fria val.

Beroende på vilka problem som du vill ha hjälp med kan vårt arbete läggas upp på olika sätt.

Mindflex kan erbjuda dig:

psykologi - Mindflex