Krissamtal

Plötsligt händer något oförutsett och svårt i livet.
Det kan röra sig om en händelse i privatlivet eller i arbetslivet som slår undan fotfästet, och som bryter upp dina invanda rutiner. Kanske får du symtom som ångest eller depression.

I sådana kritiska situationer kan du känna ett starkt behov av ett professionellt stöd utifrån. Under en serie krissamtal arbetar du och psykologen tillsammans med att försöka förstå, hantera och bearbeta det du upplevt och dina reaktioner i samband med detta.