Stödjande samtal

Under tunga eller omvälvande perioder, eller då du av någon anledning känner dig väldigt sårbar i livet, kan du behöva en samtalspartner. Någon som står lite utanför, som kan hjälpa och stötta dig att hålla distansen, så att du inte förgås i de omtumlande händelserna.

Uppläggningen av dessa samtal bygger på dina behov, som kan variera över tid. Målet med stödjande samtal är inte i första hand att förstå och förändra, utan att kunna orka med och hantera.

Efter en krisbearbetning kan en naturlig fortsättning vara en serie stödsamtal.