Företagstjänster

Det mest dyrbara i ett företag eller en organisation är ofta personalen och den yrkeskunskap personalen har. Ett intelligent företag förstår därför att satsa på sin personal. Det är därför viktigt för företag och organisationer att reflektera över vilka behov som kan finnas för personalens hälsa och välbefinnande. Det mest fördelaktiga är att inventera dessa behov innan situationen blir akut.

Ta gärna kontakt med Mindflex för ytterligare information. I samband med detta kan vi diskutera vilka typer av tjänster som just ert företag har behov av. Därefter kan vi utforma ett avtal som i detalj motsvarar era behov.

Mindflex erbjuder:

  • Krisberedskap – för anställda, enskilt eller i grupp.
  • Personalstöd – ett begränsat antal samtal för anställda på olika nivåer inom företaget. Det kan röra sig om arbetsrelaterade problem eller privata. Avsikten med personalstöd är att stötta den enskilde i en svår situation, vilken annars riskerar att påverka arbetsförmågan negativt.
  • Chefsstöd och coachning – Här ligger fokus på frågeställningar kring den enskildes yrkesroll och ledarskap. I detta arbete finns också utrymme för mer personliga tankar och reflektioner.
  • Konsultation – möjlighet att samtala och reflektera kring en avgränsad, specifik frågeställning.