Chefsstöd och coachning

I den coachande processen utgår man från nuet och arbetar framåt mot definierande mål. Fokus ligger på individens möjligheter och förmågor snarare än begränsningar och problem. Coachande samtal kan pågå mer eller mindre regelbundet under längre eller kortare tid.