Personalstöd

Vid personalstöd är metoden problemorienterad. Ofta när vi upplever ett problem som rör oss själva så blir våra känslor inblandade, vilket påverkar våra tankars logik och resonemang. Detta kan försvåra möjligheterna att hitta en bra problemlösning. I en sådan situation är det klokt att använda sig av professionell hjälp utifrån. Likt vägledande samtal bygger personalstöd på ett begränsat antal träffar utifrån en på förhand uppgjord plan.

Personalstöd