Fokuserande korttidsterapi

Ibland kan du hamna i situationer som du önskar du kunde hantera på ett annat sätt. Det kan handla om ett specifikt problem som återkommer i ditt liv. Du märker att du hamnat i ett upprepande mönster, ett sätt att reagera som är så starkt att du inte kan förändra det av egen kraft.

Du kan då välja att arbeta med det som kallas fokuserande korttidsterapi. Detta betyder att du och psykologen tillsammans ringar in och avgränsar ditt problemområde. Utifrån detta görs ett kontrakt upp om ett begränsat antal terapitimmar.