Mottagningen

Jag som arbetar på Mindflex heter Cecilia Eliasson och är medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna. Som Legitimerad Psykolog och Legitimerad Psykoterapeut arbetar jag under Hälso- och Sjukvårdslagen. Alla legitimerade vårdgivare står dessutom under Socialstyrelsens tillsyn. Jag är Specialist i klinisk psykologi – inriktning Psykologisk behandling, via Psykologförbundet. Jag är Certifierad Hypnosterapeut, utbildad av SFKH – Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos. Jag är också utbildad till Handledare i Psykoterapi, på Linnéuniversitetet i Växjö.

Jag är medlem i Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos – SFKH, danska Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose – PSKH, europeiska European Society of Hypnosis – ESH, samt medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum.

Jag är utbildad i Lund och arbetar enligt den psykodynamiska teorin och använder mig även av KBT. Valet av metod i det behandlande arbetet bestäms efter bedömning av klientens behov, exempelvis psykodynamisk korttidsterapi. Vid behov kan jag även använda mig av klinisk hypnos.

Jag har stor erfarenhet av problemlösande psykologiska samtal. Jag vänder mig främst till enskilda vuxna och ungdomar, företag och organisationer.

www.psykologforbundet.se
www.psykologiguiden.se
www.hypnosforeningen.se
www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se
www.klinisk-hypnose.org
www.esh-hypnosis.eu