Krisberedskap

Plötsligt händer något oförutsett och svårt i livet.
Det kan röra sig om en händelse i privatlivet eller i arbetslivet som slår undan fotfästet, och som bryter upp dina, eller din personals, rutiner. Kanske blir symtomen ångest eller depression.

I sådana kritiska situationer kan du och personalen känna ett starkt behov av ett professionellt stöd utifrån. Under en serie krissamtal arbetar du/den anställde och psykologen tillsammans med att försöka förstå, hantera och bearbeta det du upplevt och dina reaktioner i samband med detta.