Stresshantering

I dagens samhälle utsätts vi för återkommande förändringar och ett ökande informationsflöde. I arbetslivet möter vi höga krav och förväntningar från såväl arbetsgivare som medarbetare. Kraven på konkurrenskraft, professionalitet och flexibilitet ökar. Prestationen ska vara 100%.

Även i privatlivet kan man känna sig pressad utöver sin förmåga på grund av tidsbrist eller när olika krav eller längtansfulla önskningar kolliderar med varandra. Prestationen når kanske aldrig upp till förväntningarna.

I all stress som vi kan uppleva är det lätt att glömma de egna behoven. Du behöver återhämtning och avkoppling. Kanske hitta en plats för dig själv att slappna av på. Att pressa sig under en begränsad tid kan fungera så länge denna ansträngning följs av en period av återhämtning och vila. Om du börjar känna det svårt att koppla av, vila och återhämta dig, så kanske du behöver hjälp utifrån med att återfinna denna förmåga i dig själv.

Tillsammans med psykologen gör du upp en plan för arbetet, som med olika metoder, kan hjälpa dig att uppnå en bättre balans mellan vila och arbete.